FN cut-pro

Danas, lajsna može da se skrati u skladu sa ukusom i primenom.
Ove lajsne se u principu koriste za renoviranje. Stari komadi tepiha koji su prilepljeni za zid i koji su smetnja jer je lep novi laminat ili je LVT pod zauzeo mesto tepiha. Ili, pokrivna lajsna koja Vam se više ne sviđa i treba da se pokrije.
Na ovim lajsnama se koristi sečenje da bi se odvojio pokrivni sloj od fugne i neželjeni deo se jednostavno odlomi. Ako je ovo teško onda sekač može pomoći obrnuto na fugni.
Sve ovo je moguće uraditi na 3 različite visine
jedne lajsne.

Prednosti:
– Idealno za renoviranje – nema potrebe da se uklanjaju stare lajsne (posebno  na jako osiguranim lajsnama)
– Lajsna daska može da se adaptira savršeno na lajsnu i ako ima nekih nedostataka na nekom delu lajsne da se prekrije
– Može da se skrati na tri različite visine
– Može da se prekrije stara daska i da se lak postavi u veći ugao
– Lako se kači uz pomoć eksera, šrafova ili se lepi